1. Surat Edaran Bendahari (KKL) Bil.1/2020 : Pemakluman Berkaitan Pembekalan Bahan Pakai Habis Dan Peralatan Pejabat Di Stor Pusat, HCTM Kampus KL
 2. Surat Edaran Bendahari (KKL) Bil.2/2020 : Pengeluaran Caj Untuk Tuntutan Kepada UKMSC Bagi Penggunaan Perkhidmatan HCTM
 3. Surat Edaran Bendahari (KKL) Bil. 3/2020 : Pemakluman Penggunaan Borang-Borang Di Jabatan Bendahari, Kampus Kuala Lumpur Bagi Borang Baru & Sedia Ada, Borang Batal
 4. Surat Edaran Kewangan Bil.4/2020 : Pemakluman Pengauditan Penyata Kewangan Hospital Canselor Tuanku Muhriz UKM bagi Tahun 2019
 5. Surat Edaran Kewangan Bil.5/2020 : Pemakluman Penguatkuasaaan Tarikh Penghantaran Borang tuntutan Elaun Khasbagi Pegawai/Petugas Yang Terlibat Dalam Menangani COVID-19 Di Hospital Canselor Tuanku Muhriz
 6. Surat Edaran Kewangan Bil.6/2020 : Pemakluman Penstrukturan Semula Bahagian Penjanaan Hospital Canselor Tuanku Muhriz
 7. Surat Edaran Kewangan Bil.7/2020 : Tatacara Dan Keperluan Dokumen bagi Permohonan Cadangan Baru/ Semakan Polisi Dan Kadar Caj Di HCTM
  1. Carta Alir Proses Pengurusan Polisi dan Caj
  2. Format Kertas Kerja Permohonan
  3. Format Pengiraan Kadar Caj/Costing
  4. Format Perbandingan Harga Antara Hospital Luar
 8. Surat Edaran Kewangan Bil.8/2020 : Pemakluman Berkaitan Perlantikan Keahlian Jawatankuasa Sebut Harga Dan Tender Di Jabatan
 9. Surat Edaran Kewangan Bil. 9/2020 : Pemakluman Berkaitan Tadbir Urus Pengurusan Kewangan Di Zon Kewangan Kampus Cheras (ZKKC) Serta Zon Kewangan kampus KL (ZKKL)
 10. Surat Edaran Kewangan Bil. 10/2020 : Pengauditan Fizikal Stok Dan Panjar Wang Runcit Hospital Canselor Tuanku Muhriz Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2020
 11. Surat Edaran Kewangan Bil. 11/2020 : Makluman Tarikh Pengiraan Stok Bulanan Unit Stor Pusat, Jabatan Kewangan HCTM Bagi Tahun 2021
 12. Surat Edaran Kewangan Bil. 12/2020 : Makluman Penghantaran Stok Bahan Pakai Habis, Alat Tulis, Peralatan Pejabat Dan Makanan Kering Bagi Pusat Tanggungjawab (PTJ) Di Luar Premis Hospital Canselor Tuanku Muhriz Untuk tahun 2021