1. Buku Panduan Bayaran & Potongan Gaji Kakitangan PPUKM – Keluaran Bahagian Pengurusan Bayaran
  2. Panduan Portal eKewangan – Keluaran Bahagian Pengurusan Tunai & Belanjawan