Bahagian Pentadbiran

 1. Permohonan Tempahan Cop  UPP/B01
 2. Maklumat Permohonan Peralatan Dispenser Air/Mesin Penyalin  UPP/Borang Peralatan

Bahagian Pengurusan Bayaran 

 1. Borang Pesanan Jamuan  BPB/B09
 2. Permohonan Pendahuluan Diri  UGE/B01
 3. Tuntutan Belanja Perjalanan UGE.B02
 4. Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (update 25.1.2018) EKLM B03 PIN 5
 5. Tuntutan Elaun Tugas Atas Panggilan Pegawai Perubatan UGE.B05
 6. Tuntutan Lokum  UGE.B07
 7. Kredit Gaji  UGE/B12
 8. Permohonan Pengesahan Majikan/Mendapatkan Salinan Dokumen Pengesahan  Borang B16
 9. Tuntutan Elaun Makan Bekerja Syif Malam  UGE/B18

Bahagian Penjanaan

 1. Borang Daftar Masuk Perumahan & Penginapan Bahagian Penjanaan, Jabatan Kewangan, HCTM
 2. Borang Permohonan Rumah Keluarga Bahagian Penjanaan, Jabatan Kewangan, HCTM
 3. Borang Daftar Keluar Perumahan & Penginapan Bahagian Penjanaan, Jabatan Kewangan, HCTM
 4. Borang Permohonan Perniagaan “Booth” Di Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM), Bahagian Penjanaan, Jabatan KEwangan, HCTM

Unit Akaun

 1. Pengesahan RO-PTj (GST) Borang Pengesahan RO-PTJ
 2. Senarai Alat Perubatan (GST) Senarai Alat Perubatan
 3. Surat Ikatan Amanah Bagi Kumpulan Wang Amanah SURAT IKATAN AMANAH

Unit Bajet

 1. Permohonan Pindah Peruntukan (Virement)  UBA/B02
 2. Saringan dan Penilaian Permohonan Peralatan  UBA/B04

Unit Dasar & Penguatkuasaan

 1. Borang Permohonan ID Sistem Kewangan (CHETS)
 2. Borang Permohonan Profil Pengguna Sistem UFASt

Bahagian Pengurusan Strategik

 1. Pengesahan Menjalankan Peperiksaan/Penyelidikan HCTM, PPUKM BPS/B01
 2. Pengesahan Pegawai Perubatan Membenarkan Pesakit Bukan Warganegara Bagi Kes-kes Kecemasan Dimasukkan Ke Wad Tanpa Deposit Terlebih Dahulu BPS/B02

Unit Stor Pusat

 1. Permohonan Perolehan Barang (Bukan Gunasama) Di Stor Pusat, Jabatan Kewangan  USP/B10

Unit Aset

 1. Permohonan Pelupusan Aset/Inventori  UPA/B01
 2. Kebenaran Pindah Lokasi  UPA/B02
 3. Penyata Pungutan dan Bayaran Sebutharga Pelupusan  UPA/B03
 4. Akuan Terimaan Secara Sumbangan  UPA/B04
 5. Aduan Kehilangan Aset  UPA/B05
 6. Borang Aset/Invemtori Yang  Diperolehi Daripada Sumber Lain (Sumbangan/ Derma/ Hadiah) UPA/B06
 7. Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW-PA 1
 8. Daftar Pergerakan Harta Modal & Inventori KEW-PA 6
 9. Senarai Aset Alih Di Lokasi KEW-PA 7
 10. Senarai Aset Alih Kerajaan Yang Memerlukan Penyelenggaraan KEW-PA 13
 11. Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan KEW-PA 28

Unit Pengurusan Pesanan & Pembekal

 1. Sebut Harga B 20k – 50k ( Dokumen Sebut Harga (Perkhidmatan) / Dokumen Sebut Harga (Bekalan) / Dokumen Sokongan Penyediaan Pesanan Rasmi )
Kemaskini : 25 Januari 2018