WAN FATIMAH WAN DAUD
Ketua Jabatan
03-91455344
kjpkejururawatan@ppukm.ukm.edu.my
ROSLINA RASIP
Ketua Bahagian In Patient
03-91455342
roslinar@ppukm.ukm.edu.my
J. SANARINA ABDUL JABBAR
Ketua Bahagian Out Patient
03-91454956
sanarina@ppukm.ukm.edu.my
RAHAYA BUSTAMAM
Ketua Bahagian Materniti
03-9145349
rahaya@ppukm.ukm.edu.my
ROSLIZATON CHE MAMAT
Ketua Bahagian Dewan Bedah
03-9145349
roslizaton@ppukm.ukm.edu.my
MASRIFAH ZAKARIA
Ketua Bahagian Perkembangan Kejururawatan
03-9145347
masrifah@ppukm.ukm.edu.my