Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan
Aras 5, Blok Klinikal
Hospital Canselor Tuanku Muhriz
Jalan Yaakob Latif
Bandar Tun Razak
56000 Cheras, Kuala Lumpur

Email : kjpkejururawatan@ppukm.ukm.edu.my
Telefon : 03-9145 5340/5341/5345/5352
Fax : 03-9145 6658