Disiplin Medikal AZLINA AYUB (Ketua Disiplin)
Eksekutif Kejururawatan U42
03-91457164
azlinaayub@ppukm.ukm.edu.my
Disiplin Surgikal PAIZAH PAIJAN (Ketua Disiplin)
Eksekutif Kejururawatan U42
03-91457268
paizah@ppukm.ukm.edu.my
Disiplin Orthopedik NORAZIZAH BAKRI (Ketua Disiplin)
Eksekutif Kejururawatan U42
03-9145
noraziza@ppukm.ukm.edu.my
Disiplin IntensifPARIMALA DEVI A/P MUNUSAMY (Ketua Disiplin)
Eksekutif Kejururawatan U42
03-91457232
devi@ppukm.ukm.edu.my
Disiplin PsikiatriNORWAHEDA BAHARUDIN (Ketua Disiplin)
Eksekutif Kejururawatan U42
03-91457371
waheda@ppukm.ukm.edu.my
Disiplin Wad Warga/Wad Diraja/Wad Eksekutif JUNAINAH JENAL (Ketua Disiplin)
Eksekutif Kejururawatan U42
03-9145
junainah.jenal@ppukm.ukm.edu.my