Unit Latihan MARY JULIA A/P SAVARIMUTHU (Ketua Unit)
Eksekutif Kejururawatan U42
03-91455345
july@ppukm.ukm.edu.my
Unit Pengurusan Kualiti KARTINA MUHAMMAD NOOR (Ketua Unit)
Eksekutif Kejururawatan U42
03-91455350
kartina@ppukm.ukm.edu.my