1. Perawatan Pesakit yang berkualiti dan selamat melalui pengawasan serta pengawalanm yang rapi untuk mengelakkan : Kesalahan Pemberian Ubat, Dadah Merbahaya dan Suntikan Intravena (stok lantai dan Troli Kecemasan)  Salah dos
    Salah ubat
    Salah pesakit

    [Penunjuk prestasi – Tidak berlaku kesalahan pemberian ubat (0%)]

  2. Perawatan pesakit yang berkualiti dan selamat melalui pengawasan serta pengawalan yang rapi untuk mengelakkan pesakit jatuh

    (Penunjuk prestasi – 10% penurunan pesakit jatuh dari tahun sebelumnya)