Misi

Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan beriltizam untuk memberi pekhidmatan kejururawatan yang holistik ke tahap optima dan berkualiti.


Visi

Jabatan ini menuju ke arah kecemerlangan dalam pengamalan Kejururawatan, pendidikan dan penyelidikan dan menitikberatkan kepuasan pelanggan melalui penambahbaikan yang berterusan.


Objektif Jabatan Perkhidmatan Kejururawatan

  1. Untuk memberi perkhidmatan rawatan yang berkualiti berpandukan nilai-nilai kemanusiaan yang menitikberatkan kepuasan pelanggan merangkumi aspek-aspek promotif, preventif, kuantatif dan rehabilitasi.
  2. Menyediakan kakitangan yang berpengetahuan dan berkemahiran.
  3. Mengamalkan budaya kerja berpasukan dan bersefahaman dalam suasana kondusif untuk mencapai objektif perkhidmatan kejururawatan.
  4. Menyediakan kemudahan pembelajaran dan kemahiran untuk pelajar-pelajar dan kakitangan kejururawatan.
  5. Melibatkan diri dalam penyelidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *