PANDUAN ASAS PESAKIT LUAR

Maklumat Asas
Tanggungjawab Pesakit
Laporan Perubatan Pesakit
Senarai Klinik

PEMBEKALAN UBAT-UBATAN

Polisi Pembekalan Ubat-ubatan
Pengambilan bekalan ubat pesakit luar
Sistem e-Mass (Pembekalan ubat kepada pesara awam)
Pembekalan Ubat-ubatan Warga UKM dan PPUKM
Lokasi Farmasi

PANDUAN BAYARAN

Dokumen yang perlu dibawa ketika berurusan di kaunter pembayaran
Buku Caj Perawatan
Kaedah Bayaran

KEBAJIKAN PESAKIT

PERKHIDMATAN IBU HAMIL/SAKIT PUAN/MASALAH KESUBURAN

  1. Klinik Obstetrik & Ginekologi (O&G)
  2. Klinik M.A.C (Medically Assisted Conception)
  3. Klinik Gine-Onkologi
  4. Unit Rawatan Harian (Daycare Services)
  5. OGAC / PAC (Pusat Kemasukan Pesakit O&G / Patient Admission Centre)