MAKLUMAT STATISTIK DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ

DATA PESAKIT DALAM DARI TAHUN 1997 SEHINGGA TAHUN 2018

TAHUN JUMLAH
KEMASUKAN
JUMLAH PESAKIT
KELUAR WAD
JUMLAH
KATIL
PERATUS KATIL
DIGUNAKAN (BOR)
PURATA MASA TINGGAL
[HARI] (ALOS)
1997 2517 2356 168 44.8 7.66
1998 22208 22123 438 74.9 5.46
1999 29439 28889 648 69.3 5.65
2000 34677 33781 761 63.7 5.39
2001 35469 34507 797 63.7 5.39
2002 35348 34962 822 65.6 5.6
2003 35596 35429 834 66.6 5.74
2004 36536 36543 831 65.3 5.43
2005 35857 36008 852 63.9 5.39
2006 36188 36200 877 61.0 5.4
2007 35801 35946 875 62.2 5.52
2008 36181 35840 872 63.9 5.69
2009 37056 36972 888 61.7 5.43
2010 36616 36698 879 62.1 5.45
2011 35171 35303 827* 64.2 5.5
2012 34473 34207 837* 62.0 5.5
2013 35263 35115 845 64.4 5.6
2014 35837 35535 848 64.9 5.6
2015 37190 38316 860 63.3 5.1
2016 39094 38625 869 62.0 5.1
2017 37002 36799 847 61.3 5.1
2018 37769 37753 874 63.3 5.2
2019 40082 40293 961 63.71 5

*Wad Khas Dikeluarkan daripada Bancian

 

DATA KEDATANGAN PESAKIT LUAR,  KELAHIRAN DAN PEMBEDAHAN DARI TAHUN 1997 SEHINGGA TAHUN 2018

TAHUN

JUMLAH KEDATANGAN PESAKIT LUAR

JUMLAH KELAHIRAN

JUMLAH PEMBEDAHAN

1997

49206

 426

1998

180107

 7242

1999

239472

4962

9080

2000

280967

5091

11985

2001

298360

4703

11878

2002

335323

4940

12239

2003

346344

5491

13645

2004

364008

6360

14183

2005

348807

6747

14349

2006

360488

6667

12077

2007

349637

6958

11602

2008

359365

6595

11043

2009

405174

6618

10435

2010

403699

6455

11400

2011

384496*

6654

12857

2012

501086

5782

14149

2013

543399

5686

14119

2014

530910

6026

13831

2015

547117

6132

14801

2016

553400

5559

14211

2017

566303

4742

13107

2018

591250

4365

19469

2019

614687

Sedang dikemaskini

19858

* Klinik Khas Dikeluarkan daripada Bancian

 

MAKLUMAT TERPERINCI MENGENAI STATISTIK DI HCTM TAHUN 2012 HINGGA TAHUN 2018

DOWNLOAD

LAPORAN TERPERINCI TAHUN 2012 (PDF FORMAT)

LAPORAN TERPERINCI TAHUN 2013 (PDF FORMAT)

LAPORAN TERPERINCI TAHUN 2014 (PDF FORMAT)

LAPORAN TERPERINCI TAHUN 2015 (PDF FORMAT)

LAPORAN STATISTIK HOSPITAL TAHUN 2016-2018 (FORMAT PDF)