Panduan Asas Pesakit

 1. Maklumat Asas
 2. Tanggungjawab Pesakit
 3. Laporan Perubatan Pesakit
 4. Urusan Kemasukan ke Wad

Pembekalan Ubat-ubatan

 1. Polisi Pembekalan Ubat-ubatan
 2. Pengambilan bekalan ubat pesakit baru discaj
 3. Sistem e-Mass (Pembekalan ubat kepada pesara awam)
 4. Pembekalan Ubat-ubatan Warga UKM dan PPUKM
 5. Lokasi Farmasi

PANDUAN BAYARAN

 1. Dokumen yang perlu dibawa ketika berurusan di kaunter pembayaran
 2. Buku Caj Perawatan
 3. Kaedah Bayaran

 Kebajikan Pesakit

 1. Perkhidmatan Sosial Perubatan
 2. Permohonan Rumah Perantaraan
 3. Sumbangan ke HCTM UKM

Perkhidmatan Ibu Hamil/Sakit Puan/Masalah Kesuburan

 1. Klinik Obstetrik & Ginekologi (O&G)
 2. Klinik M.A.C (Medically Assisted Conception)
 3. Klinik Gine-Onkologi
 4. Unit Rawatan Harian (Daycare Services)
 5. OGAC / PAC (Pusat Kemasukan Pesakit O&G / Patient Admission Centre)