Senarai Nombor Sambungan Telefon Di Klinik/Pusat/Unit Untuk Tujuan Pertukaran Temujanji Rawatan Di Klinik-Klinik Pakar, HCTM, PPUKM NO TELEFON : 03-9145 XXXX (diikuti dengan nombor sambungan berkenaan seperti di bawah untuk sambungan terus ke Klinik berkenaan) NO TELEFON : 03-9145 5555 (operator PPUKM) NO TELEFON KECEMASAN : 03-9145 5588 (sambungan terus ke Jabatan Kecemasan)

 

KLINIK/PUSAT/UNIT LOKASI WAKTU OPERASI NOMBOR SAMBUNGAN
KES BARU ( NEW CASE) TEMUJANJI SUSULAN (FOLLOW/UP) KES TANPA TEMUJANJI (WALK IN)
PERUBATAN 1 Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm 7080  7080  7080
PERUBATAN 2 Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm  7302  7301 7302
SURGERI Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm  7063  7060/7061 7060/7061
ORTOPEDIK Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm  7333  7330 7330
PEDIATRIK Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm  7030/7031  7030/7031  7030/7031
OBSTETRIK & GINEKOLOGI Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm 7000  7000/7001  7000/7001
NEFROLOGI Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm 7319  7318 7319
PUSAT JAGAAN HARIAN HEMATOLOGI Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm 7315 7316 7316
PUSAT REPRODUKTIF Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm 7013/7014 7013/7014 7013/7014
PUSAT PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tingkat G 8.00 am – 5.00 pm 7055 7055 7055
PUSAT ENDOSKOPI Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm 7461 7461 7461
OFTALMOLOGI Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm 7180 7180 7180
RADIOTERAPI DAN ONKOLOGI Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm 7270/7271 7270/7271 7270/7271
OTORINOLARINGOLOGI Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm 7380 7381 7381
WARGA Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm 7626 7626 7626
PSIKIATRI Tingkat 1 8.00 am – 5.00 pm 7362 7362 7362
BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL Tingkat 2 8.00 am – 5.00 pm 4918 4918 4918
PUSAT JAGAAN HARIAN SURGERI Tingkat 2 7.30 am – 5.00 pm 7257/7259 7257/7259 7257/7259

Pastikan nombor sambungan yang tepat digunakan untuk perkhidmatan yang diperlukan. Terima kasih.