Senarai Program

 1.    Program Pensijilan MS ISO 9001 SPK HCTM

   • Jawatankuasa Dokumentasi

   • Jawatankuasa Quality Assurance (QA)

   • Jawatankuasa Penilaian Prestasi Pembekal

   • Jawatankuasa Kalibrasi

   • Jawatankuasa Audit Dalaman

   • Jawatankuasa Maklumbalas dan Aduan Pelanggan

   • Jawatankuasa Pengurusan Risiko

 2.    Program Akreditasi MSQH

 3.    Program Akreditasi  MS 15189 Makmal

 4.    Program Pengiktirafan Hospital Rakan Bayi

 5.    Program Amalan  5S

 6.    Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

 7.    Program Keselamatan Pesakit

 8.    Program Kumpulan Inovatif dan Kreatif

 9.    Program Mortaliti dan Morbiditi

 10.    Program Antimicrobial Stewardship (AMS)