Objektif Jabatan

1.     Menerapkan etika kerja yang baik, budaya kerja berkualiti dan kerja berpasukan di Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM)

2.    Mengenalpasti kelemahan dalam penyampaian kualiti perkhidmatan dan mensarankan langkah-langkah penambahbaikan

3.    Memastikan aktiviti kualiti perkhidmatan di Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) dilaksana secara berterusan dan mencapai sasaran.

 

Fungsi Jabatan

1.    Menyelaras, memantau dan memastikan program kualiti Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) mencapai pengiktirafan melalui pengauditan.

2.    Menyelaras dan memantau prestasi perkhidmatan Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) berada ditahap yang optimum

3.   Memberi khidmat nasihat latihan dan pembelajaran berterusan program kualiti