VISI

Memperkasakan Kualiti Perkhidmatan Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) ke arah prestasi kerja cemerlang.


 

MISI

  1.       Menerapkan etika kerja dan budaya kerja berkualiti

  2.       Membimbing dan menyokong aktiviti kualiti Hospital Canselor Tuanku Muhriz ( HCTM )

 


 

MOTO

motoMemperkasa Kualiti Dalam Prestasi Perkhidmatan