MISI

Memberi perkhidmatan farmaseutikal yang cekap, tepat dan berkesan kepada pesakit dan pelanggan hospital.

VISI

Memberi perkhidmatan farmaseutikal yang paling tinggi kepada pelanggan hospital.

OBJEKTIF

Mendispens ubat-ubatan dengan selamat, efisien dan tepat.
Mengukuhkan sistem perolehan dan bekalan bagi memenuhi keperluan ubat-ubatan di hospital.
Memantapkan Perkhidmatan Farmasi Klinikal untuk meningkatkan kualiti rawatan pesakit.
Menjadi sebuah pusat rujukan latihan pelajar Farmasi Prasiswazah dan Pascasiswazah.

PENYATAAN KUALITI & OBJEKTIF KUALITI

Memastikan tiada kesilapan dalam proses pendispensan ubat-ubatan.
Memastikan ≥90% daripada pesakit luar menerima ubat-ubatan mereka dalam tempoh 30 minit.
Memastikan ≥80% daripada pesakit di wad yang mempunyai Pegawai Farmasi Klinikal dipantau pengubatan mereka.

PIAGAM PELANGGAN

>95% pesakit menerima ubat-ubatan mereka dalam tempoh 30 minit.