BORANG SARA UBAT

 1. Pesara JPA Dan Veteran ATM Berpencen.
  Muat turun borang ini.
 2. Pesara UKM dan PPUKM
  Muat turun borang ini (hanya untuk permohonan peralatan/ubat biologik).

BORANG BERKAITAN UBAT-UBATAN

 1. Permit Import bagi ubat-ubatan yang tidak berdaftar di Malaysia.
  Borang Permit Import
  Panduan & Syarat-syarat Mengisi Borang BPF/213-1
  Protokol Permit Import
  Carta Alir Permohonan Ubat Tidak Berdaftar
 2. Permohonan Untuk Meletak Ubat Di Kedai Farmasi.
  Muat turun borang ini. Sila lengkapkan dan hantar ke Pusat Maklumat Ubat untuk diproses.
 3. Borang keizinan untuk menjalani rawatan dengan ubat di luar indikasi (Off-label Use).
  Muat turun Borang Keizinan Untuk Menjalani Rawatan Dgn Ubat di luar indikasi

FARMAKOVIGILANS

 1. Borang Medication Error.
  Muat turun Borang ME. Sila lengkapkan dan hantar ke Pusat Maklumat Ubat (Drug Information Centre) untuk diproses.
 2. Borang Laporan Aduan Produk.
  Muat turun borang di sini. Sila lengkapkan dan hantar ke Pusat Maklumat Ubat untuk diproses.
 3. Melaporkan Kesan Adverse Ubat (Adverse Drug Reaction).
  Untuk Ahli Profesional Kesihatan.
  Untuk Orang Awam.