Jabatan Farmasi diterajui oleh En. Dexter Van Dort dan mempunyai 151 orang kakitangan dibawah pimpinannya. Jabatan Farmasi mempunyai seramai 40 orang Pegawai Farmasi yang bertugas dan menyelia 5 perkhidmatan utama jabatan.

5 perkhidmatan utama Jabatan Farmasi terdiri daripada Perkhidmatan Farmasi Pesakit Luar, Perkhidmatan Farmasi Bekalan Wad, Perkhidmatan Farmasi Unit Steril, Perkhidmatan Farmasi Unit Klinikal dan Pusat Maklumat Ubat.