VISI Poliklinik Warga

  • Poliklinik Warga UKM bertekad menjadi sebuah pusat perubatan komprehensif bagi mencapai tahap kesihatan terbaik dikalangan warga UKM disamping berfungsi sebagai pusat perkembangan ilmu dalam mendukung matlamat Universiti.

MISI Poliklinik Warga

  • Poliklinik Warga beriltizam memberi perkhidmatan yang cekap, efisyen dan mesra pelanggan dalam membantu mencapai tahap kesihatan cemerlang melalui rawatan perubatan yang canggih, terkini serta kos efektif.

OBJEKTIF

  1. Menyediakan perkhidmatan perubatan kepada Warga PPUKM dan tanggungan yang layak.
  2. Memberikan perkhidmatan cekap, cepat dan selesa.
  3. Menberikan khidmat nasihat, kaunseling dan rujukan ke klinik-klinik pakar yang berkaitan mengikut keperluan.
  4. Memberikan kemudahan kepada kakitangan mengikut pemeriksaan saringan kesihatan.