Prof. Dato’ Dr. Hanafiah Harunarashid, terpilih menganggotai Majlis Perubatan Malaysia (MMC)

31 Jul 2019 berita

Tahniah diucapkan kepada YBhg. Prof. Dato’ Dr. Hanafiah Harunarashid, Pengarah Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) yang telah terpilih menganggotai Majlis Perubatan Malaysia (MMC). MMC merupakan suatu badan korporat yang ditubuhkan berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 3(1) Akta Perubatan 1971 bertujuan memastikan standard tertinggi etika, pendidikan serta amalan perubatan, bagi menjaga kepentingan pesakit, masyarakat serta profesion melalui pelaksanaan Akta secara adil dan berkesan. Antara fungsi penting MMC ialah mengawalselia pendaftaran Pengamal Perubatan di Malaysia yang dianggarkan seramai 46,000 orang.

Warga Hospital Canselor Tuanku Muhriz merakamkan jutaan tahniah di atas pemilihan ini.

Pengurusan HCTM
30 Julai 2019

Search

+