VISI

Memberi perkhidmatan efisyen dan profesional meliputi aspek korporat, protokol dan media.

MISI
Membina budaya korporat yang kreatif dan inovatif berdasarkan teras perkhidmatan bagi mempertingkatkan keberkesanan pelaksanaan dan pemantauan melalui perkongsian pintar.

SLOGAN
Kecemerlangan pengurusan korporat, protokol dan media inspirasi kami

PIAGAM PELANGGAN
Memberikan perkhidmatan pemudahcara untuk perkhidmatan korporat, protokol dan media kepada pelanggan mengikut piawaian secara profesional