OBJEKTIF

 • Bergerak ke arah perkhidmatan perhubungan korporat, protokol dan media yang profesional
  bagi meningkatkan citra Kampus Kuala Lumpur.
 • Menyediakan sistem penyampaian terbaik dalam aspek perhubungan korporat, protokol dan
  media kepada pelanggan.
 • Melaksanakan pengurusan majlis dan protokol mengikut piawaian secara profesional.
 • Menyelaras dan memantau penyebaran maklumat yang tepat melalui medium teknologi maklumat, media cetak dan elektronik.
 • Merancang penyediaan maklumat perhubungan korporat, protokol dan media yang berkualiti secara komprehensif.

PERANAN

 • Bertindak sebagai penasihat aspek perhubungan korporat, protokol dan media kepada pihak pengurusan secara profesional.
 • Menyediakan khidmat nasihat dalam perhubungan korporat, protokol dan media secara komprehensif.
 • ¬†Menyelaras pengurusan korporat khasnya proses lawatan luar dan dalam secara profesional
 • Menyelaras pengurusan protokol dan acara secara professional
 • Menyelaras pengurusan media dan laman web secara komprehensif
 • Menyelaras dan memantau penyebaran maklumat rasmi semasa dengan tepat.
 • Memastikan penyediaan bahan maklumat kepada media berdasarkan keperluan.
 • Merancang dan melaksana aktiviti publisiti dan promosi perhubungan korporat, protokol dan media secara berterusan.
 • Menyelaras penyediaan teks ucapan, kata aluan dan penerbitan korporat secara berterusan.
 • Merancang dan mengurus bahan-bahan keperluan bagi aktiviti rasmi perhubungan korporat, protokol dan media.