January 11, 2018

AUDIT KUALITI DALAMAN BERSEPADU SISTEM PENGURUSAN KUALITI PROGRAM PENGAJIAN PRASISWAZAH DAN SISWAZAH (SPK PPPS) FAKULTI PERUBATAN UKM

Audit Kualiti Dalaman Bersepadu Sistem Pengurusan Kualiti Program Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (SPK PPPS) Fakulti Perubatan UKM telah diadakan pada...
Read More
January 5, 2018

LAWATAN AKREDITASI PROGRAM IJAZAH DOKTOR PERUBATAN UKM

Lawatan Pemantauan Akreditasi Program Ijazah Doktor Perubatan UKM oleh pihak Malaysia Qualifications Agency (MQA) dan Malaysia Medical Council (MMC) telah...
Read More
August 29, 2017

PROGRAM EMPOWERING QUALITY IN PERFORMANCE (EQUIPE) “Taklimat Tatacara Kemasukan Maklumat Kursus Pengajaran Melalui i-Folio”

Program Empowering Quality In Performance ( EQUIPE ) dengan tajuk "Taklimat Tatacara Kemasukan Maklumat Kursus Pengajaran Melalui i-Folio" akan diadakan pada: Tarikh  ...
Read More