Unit Pengurusan Aduan dan Maklum Balas Jabatan Khidmat Pelanggan terletak di Tingkat 3, Blok Klinikal HCTM, PPUKM.

 

Objektif Kualiti Unit Perhubungan Pelanggan

  1. Memastikan semua proses dan prosedur aduan/maklum balas pelanggan dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan.
  2. Mendokumenkan cadangan dan tindakan penambahbaikan yang telah dilaksanakan berdasarkan kepada maklum balas/laporan yang diterima.

 

Fungsi Unit Perhubungan Pelanggan

  1. Menguruskan maklum balas pelanggan mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan.
  2.  Memastikan semua laporan dan statistik maklum balas pelanggan yang terkini tersedia selepas setiap bulan dan tahun.