Unit Pentadbiran Jabatan Khidmat Pelanggan terletak di Tingkat 3, Blok Klinikal HCTM, PPUKM.

 

Peranan :

  1. Urusan Pemantauan Elaun Perjalanan, Elaun Kerja Lebih Masa dan tuntutan pelbagai daripada kakitangan Jabatan.
  2. Urusan Mengiringi Pesakit Kenamaan mendapatkan rawatan di HCTM, PPUKM.
  3. Urusan Permohonan Perubahan Slot Temujanji C-HETS (Perlaksanaan/ Tindakan sepenuhnya oleh Penolong Pegawai Tadbir Kanan)
  4. Urusan SAHABAT HCTM PPUKM merangkumi Permohonan Bantuan Pesakit (Perlaksanaan/ Tindakan sepenuhnya oleh Penolong Pegawai Tadbir Kanan)
  5. Semakan Borang Sara Ubat sebelum diserahkan kepada Pejabat Pengarah (Perlaksanaan/ Tindakan sepenuhnya oleh Penolong Pegawai Tadbir Kanan)
  6. Penjadualan kakitangan untuk tujuan gantian bagi kakitangan Jabatan di Kaunter Pendaftaran Klinik yang bercuti (rehat, sakit) serta berkursus (Perlaksanaan/ Tindakan sepenuhnya oleh Penolong Pegawai Tadbir Kanan)