Objektif Kualiti Unit Klinik-Klinik Pakar

 1. Memastikan semua urusan maklumat dan pendaftaran pesakit dibuat dengan tepat dan terkemaskini.

 

 Fungsi Unit Klinik-Klinik Pakar

 1. Memastikan semua pendaftaran pesakit dan prosedur temujanji dikendalikan berdasarkan kepada proses dan prosedur klinik.
 2. Memastikan semua urusan temu janji pesakit diuruskan dengan teratur dan tepat mengikut proses dan prosedur yang ditetapkan.

 

Penempatan Kakitangan Jabatan Khidmat Pelanggan di Klinik-Klinik Pakar HCTM PPUKM :-

 1. Klinik O&G
 2. Klinik Oftalmologi
 3. Klinik Ortopedik
 4. Klinik Otorinolaringologi
 5. Klinik Perubatan 1
 6. Klinik Perubatan 2
 7. Klinik Pediatrik
 8. Klinik Surgeri
 9. Pusat Jagaan Harian Surgeri
 10. Pusat Jagaan Harian Hematologi
 11. PAC
 12. Klinik Warga
 13. Pusat Endoskopi