Unit Pengganti

Terdiri daripada kakitangan kontrak/tetap sebagai pengganti disetiap kaunter pendaftaran di kaunter informasi, klinik-klinik pakar dan jabatan kecemasan. Selain menjalankan tugas hakiki di Pejabat Am.