Kaunter Perkhidmatan Pinjaman Kerusi Roda

wheelchair

  • Bertempat di antara Lobi Utama dan Lobi Pelawat.

Polisi Penggunaan Perkhidmatan Kerusi Roda Di HCTM, PPUKM

Perkhidmatan kerusi roda ini disediakan untuk kegunaan pelanggan / pesakit yang mendapatkan rawatan dan kemudahan perubatan di HCTM, PPUKM SAHAJA.

  1. Kerusi roda hanya dibenarkan untuk kegunaan di dalam kawasan HCTM, PPUKM. Pelanggan/pesakit tidak dibenarkan untuk membawa pulang atau keluar kerusi roda dari kawasan HCTM, PPUKM.
  2. Pelanggan/pesakit perlu menyerahkan dokumen pengenalan diri pada petugas kaunter untuk meminjam kerusi roda. Kerusi roda akan diserahkan kepada pelanggan/pesakit setelah petugas kaunter merekodkan maklumat diri pelanggan/pesakit di dalam rekod pinjaman kerusi roda.
  3. Waris atau penjaga yang mengiringi pelanggan/pesakit perlu bertanggungjawab ke atas pelanggan/pesakit sekiranya berlaku kemalangan semasa menggunakan kerusi roda.
  4. Pelanggan/pesakit yang datang tanpa ditemani oleh waris atau penjaga akan dibantu oleh kakitangan (Kaunter Penerangan Lobi Pelawat) HCTM, PPUKM untuk dibawa ke klinik pakar/wad dan Pusat Jagaan Harian.
  5. Pelanggan/pesakit dikehendaki memulangkan kerusi roda ke Kaunter Pinjaman Kerusi Roda sebelum jam 4.30petang.  Sekiranya pelanggan/pesakit tidak dapat memulangkan sebelum jam 4.30petang,  minta maklumkan kepada kepada kakitangan Kaunter Pinjaman Kerusi Roda dengan kadar segara di talian 03-9145 8300.