MISI

Komited untuk mengamalkan dan membudayakan perkhidmatan yang cekap, mesra, telus, berkualiti dan mensasarkan penambahbaikan berasaskan perkhidmatan yang mesra pelanggan.

FALSAFAH

Kakitangan adalah dilatih untuk kompetensi dan kemahiran yang diperlukan untuk memberikan mengamalkan dan membudayakan perkhidmatan Jabatan yang cekap, mesra, telus, berkualiti, memenuhi keperluan pelanggan berasaskan peraturan dan polisi PPUKM dan melambangkan imej PPUKM.  Setiap perkhidmatan pelanggan dikendalikan dengan beretika, hormat dan responsif.

DASAR KUALITI

Jabatan Khidmat Pelanggan komited untuk memastikan perkhidmatan kepada pelanggan dikendalikan dengan cekap, mesra, telus, hormat dan beretika.  Maklumbalas pelanggan untuk penambahbaikan dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat untuk keberkesanan tindakan penambahbaikan berterusan bagi mengekalkan perkhidmatan yang memenuhi standard dan keperluan pelanggan.

PIAGAM PELANGGAN

Membudayakan perkhidmatan yang cekap, mesra, telus dan berasaskan penambahbaikan yang memenuhi keperluan pelanggan.