Untuk memudahkan para pesakit mengambil ubat tanpa perlu ke Farmasi HCTM berikutan wabak COVID-19, Jabatan Farmasi memperkenalkan Perkhidmatan Panggil dan Ambil secara Pandu Lalu di Lobi MAC mengikut masa yang telah ditetapkan*

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi nombor yang tertera di poster dan bercakap dengan pegawai yang bertugas. Perkhidmatan ini hanya disediakan untuk pesakit HCTM sahaja.

*Tertakluk pada terma dan syarat.